Oferta dla młodzieży:


  •  Program psychoterapii dla dzieci i młodzieży (4-19 lat) nadużywającej i uzależnionej od mediów
  •  Porady diagnostyczne
  •  Diagnostyka i leczenie psychiatryczne
  •  Psychoterapia indywidualna
  •  Terapia psychologiczna
  •  Terapia dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od internetu, gier komputerowych i innych
  •  „CANDIS” – program motywująco – edukacyjny dla osób używających przetworów konopii indyjskich ( marihuana,        haszysz 
  •  Grupa wsparcia dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami, alkoholem i dopalaczami (czas trwania 4-6 miesięcy