Oferta dla młodzieży:

 1)     Grupa wsparcia dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami, alkoholem i dopalaczami (czas trwania 4-6 miesięcy)

2)      „CANDIS” – program motywująco – edukacyjny dla osób używających przetworów konopii indyjskich ( marihuana, haszysz )

3)     Porady diagnostyczne

4)     Diagnostyka i leczenie psychiatryczne

5)     Psychoterapia indywidualna

6)     Terapia psychologiczna

7)     Terapia osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od internetu, gier komputerowych i innych