STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ 

W JELENIEJ GÓRZE 


Kompleksowa psychoterapia osób uzależnionych:
-  od substancji psychoaktywnych w tym alkoholu i narkotyków,
-  z uzależnieniami behawioralnymi,
-  oddziaływania terapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin;
Psychoterapia dla osób współuzależnionych:  rodziny, partnerzy

oferta

psychoterapia grupowa
psychoterapia indywidualna
oddział dzienny dla uzależnionych
terapia uzależnionych dzieci młodzieży
psychoterapia par i rodzin
terapia uzależnienia od mediów 
grupa wsparcia dla utrzymujących abstynencję
terapia grupowa dla rodziców i DDA

zadbaj o siebie

jesteśmy gotowi Ci pomóc w poradzeniu sobie z Twoim problemem

PORADNIA PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ W JELENIEJ GÓRZE