STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ 

W JELENIEJ GÓRZE 


 Kompleksowa psychoterapia osób uzależnionych:
-  od substancji psychoaktywnych w tym alkoholu i narkotyków,
-  z uzależnieniami behawioralnymi,
-  oddziaływania terapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin;
Psychoterapia dla osób współuzależnionych:  rodziny, partnerzy

zadbaj o siebie

jesteśmy gotowi Ci pomóc w poradzeniu sobie z Twoim problemem

PORADNIA PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ W JELENIEJ GÓRZE