Posiadamy Certyfikat Jakości 

ISO 9001
 
certyfikat - [średniow. łacina certificatus 'poświadczony'], zaświadczenie, dowód zapewniający, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub przepisem prawnym  zawierającym zestaw wymagań odnoszących się do systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa. Aby otrzymać certyfikat należy zgodnie z powyższą definicją spełnić wszystkie wymagania zawarte w normie.
Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001 może zostać nadany przez jednostkę akredytowaną przez jednostkę do tego uprawnioną. W Polce takie uprawnienia nadaje Polskie Centrum Akredytacji - PCA.
akredytacja - [fr. accréditer 'upełnomocnić'], postępowanie, w którym upoważniona jednostka daje formalne potwierdzenie, że organizacja lub osoba są kompetentne do wykonywania określonych zadań.