"Program oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin"  

Od 01.12.2021r zaczynamy pilotażowy "Program oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin"   finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia