Osoby chcące podjąć terapię na Oddziale Dziennym zgłaszają się osobiście do Poradni przy ul. Wolności 70  lub umawiają telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Terapia jest bezpłatna. Przyjmujemy osoby ubezpieczone i nie ubezpieczone. Podjęcie terapii nie wymaga skierowania, nie obowiązuje również rejonizacja. Za okres leczenia w Oddziale Dziennym pacjent może uzyskać zwolnienie lekarskie.

Przyjmowane są osoby używające alkoholu, używające narkotyków i alkoholu (uzależnienie mieszane), hazardziści.

Czas trwania leczenia na oddziale dziennym wynosi 8 tygodni (z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach). Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00-14.00

 

Oferta terapeutyczna:

Realizowany jest intensywny program terapeutyczny (zakres podstawowy). Model leczenia oparty jest na podejściu zintegrowanym. Program terapii opiera się na oddziaływaniach grupowych, indywidualnej pracy z terapeutą z dostępem do konsultacji i leczenia psychiatrycznego.

Formy terapii grupowej: Grupa zadaniowa, grupa psychoedukacyjna, TAZA(Treningi Abstynenckich Zachowań Asertywnych) Trening Zachowań Konstruktywnych, praca na modelu społeczności terapeutycznej.

Indywidualne spotkania z terapeutą dotyczą monitorowania procesu terapii oraz omawiania osobistych trudności pacjentów.

 

Program zajęć obejmuje:

 • psychoterapię grupową;
 • psychoedukację;
 • terapię treningową ( asertywności i komunikacji);
 • techniki relaksacji i radzenia sobie ze stresem;
 • konsultacje indywidualne;
 • terapię psychologiczną
 • diagnozę i leczenie psychiatryczne

Cele terapii prowadzonej w Oddziale:

 • zbudowanie świadomości problemu własnego uzależnienia;
 • zbudowanie motywacji do utrzymania abstynencji;
 • zrozumienie swoich problemów i podjęcie próby ich rozwiązania przy wsparciu ze strony terapeutów i współpacjentów;
 • stworzenie planu zmian swoich zachowań i próby jego konsekwentnego realizowania;
 • przejęcie odpowiedzialności za siebie i swoje życie;
 • nabycie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem i podejmowania decyzji

Zespół terapeutyczny tworzą:

 • specjaliści psychoterapii uzależnień, psycholodzy, lekarz psychiatra.